top of page

Expositievoorwaarden

Who Are We

Een expositie duurt zolang als schriftelijk is overeengekomen. 

• De exposant zorgt ervoor dat de te exposeren werken zodanig zijn afgewerkt dat ze goed op te hangen zijn en/of neer te zetten zijn.

• De expositie is te bezichtigen tijdens de openingstijden van de galerie, bij extra activiteiten en op afspraak.

• Galerie Muiden plaatst in een aankondiging van de expositie op haar website en stuurt een bericht/uitnodiging naar geïnteresseerden.

De exposant levert tijdig beeldmateriaal aan wat door de galerie als pr mag worden gebruikt.

• De exposant zorgt voor het aanleveren van een lijst met titel, techniek, formaat en prijs van de werken die worden geëxposeerd.

• De exposant betaalt commissie in de vorm van een percentage van het verkoopbedrag bij verkoop  van een geëxposeerd kunstwerk. Galerie Muiden is (voorlopig) vrijgesteld van BTW wat betekent dat de BTW niet op de factuur wordt vermeld of teruggevraagd kan worden bij de belastingdienst.

• Aan het exposeren kunnen in overleg overige kosten verbonden worden, afhankelijk van de wensen m.b.t. toegezegde ruimte, duur van de expositie en een eventueel te plaatsen advertentie. De afgesproken kosten dienen uiterlijk een maand voor de expositie te worden voldaan. Ook deze kosten zijn vrijgesteld van BTW.

• Bij verkoop zal Galerie Muiden bemiddelen in de overdracht en eventueel levering. De exposant zal zelf de facturatie naar de koper verzorgen en de betaling afwikkelen. Eventueel kan Galerie Muiden een aanbetaling van maximaal 10% bij de koper in rekening brengen, afhankelijk van de wensen van de exposant. Na levering zal Galerie Muiden de afgesproken commissie aan de exposant factureren waarbij de door Galerie Muiden eventuele ontvangen aanbetaling in mindering wordt gebracht.

• Hetgeen de exposant in de galerie brengt, plaatst of hangt, is door Galerie Muiden niet verzekerd. Er is wel een beperkte kunstverzekering aanwezig waaraan de exposant echter geen rechten kan ontlenen. Indien gewenst zal de exposant zelf voor een adequate verzekering moeten zorgdragen.

• Galerie Muiden is niet aansprakelijk voor schade die de exposant ten gevolge van of naar aanleiding van het exposeren -ook eventueel door derden- lijdt, anders dan bij wijze van vervangende schadevergoeding tot maximaal de overeengekomen en betaalde vergoeding van de expositie.

• Om de exclusiviteit te waarborgen zal de kunstenaar zijn/haar werk niet in dezelfde periode tot een halfjaar voorafgaand aan de expositie in een andere locatie in Muiden of directe omgeving tonen.

bottom of page